Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Ανθρωπιστικές οργανώσεις : ζητούν τερματισμό στην κράτηση των προσφύγων και των παιδιών τα οποία ζητούν άσυλο


Τον τερματισμό της κράτησης των προσφύγων και των παιδιών τα οποία ζητούν άσυλο καθώς και τον τερματισμό της κράτησης κάθε παιδιού αποκλειστικά για μεταναστευτικούς σκοπούς ζητούν με έκκλησή τους αντιρατσιστικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η έκκληση δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή την συνάντηση που ολοκληρώνεσαι την Πέμπτη 8/12 στη Γενεύη όλων των Κρατών Μελών των Ηνωμένων Εθνών για να τιμηθεί η 60ή επέτειος της Σύμβασης του 1951 για τους Πρόσφυγες και η 50ή επέτειος της Σύμβασης του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας। Η συνάντηση αυτή θα είναι επίσης μια ευκαιρία για τα κράτη να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες μελλοντικές δεσμεύσεις για τη σαφή βελτίωση της προστασίας και της βοήθειας προς τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς। Τα Μέλη, καθώς και διακυβερνητικοί οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν επίσης να δεσμευθούν। Η έκκληση των οργανώσεων απευθύνεται προς τον Έλληνα υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπαυτσή ο οποίος συμμετέχει στην παραπάνω διάσκεψη. Όπως τονίζουν οι οργανώσεις, τα παιδιά, και συγκεκριμένα τα ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις οικογένειές τους παιδιά, δεν πρέπει ποτέ να κρατούνται αποκλειστικά για μεταναστευτικούς σκοπούς, δεδομένου ότι η κράτηση για αυτούς τους σκοπούς δεν μπορεί ουδέποτε να θεωρηθεί ότι είναι προς το συμφέρον τους. Η κράτηση των παιδιών αποκλειστικά για μεταναστευτικούς σκοπούς, είτε είναι ασυνόδευτα, χωρισμένα ή κρατούνται μαζί με την οικογένειά τους, δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί και αντιπροσωπεύει μια οικτρή αποτυχία της υποχρέωσης για σεβασμό, ενδιαφέρον και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών.
Οι καταστροφικές συνέπειες της κράτησης για μεταναστευτικούς σκοπούς στην ψυχική και σωματική υγεία των ασυνόδευτων, χωρισμένων και κρατούμενων μαζί με τις οικογένειές τους παιδιών, έχουν τεκμηριωθεί πέρα από κάθε αμφισβήτηση, επισημαίνουν οι οργανώσεις. Ειδικότερα, εφόσον είναι χωρισμένα από τους γονείς τους ή άλλους πρωτογενείς φροντιστές, τα ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τους γονείς τους παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και η κράτηση επιδεινώνει περαιτέρω την ευπάθειά τους.
Στην πραγματικότητα, η τάση σε ορισμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε άλλες χώρες φαίνεται να κλίνει προς τον τερματισμό της κράτησης των παιδιών αποκλειστικά και μόνο για μεταναστευτικούς σκοπούς, και ιδίως όσον αφορά τα ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τους γονείς τους παιδιά. Η συγκεκριμένη τάση καταγράφεται σε έκθεση της UNICEF και Children’s Legal Centre η οποία εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2011.
Η θετική αυτή εξέλιξη έχει επισπευσθεί, μεταξύ άλλων, από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) που προκύπτει από υποθέσεις που αφορούν στην κράτηση των παιδιών που ζητούν άσυλο και άλλων παιδιών αποκλειστικά για μεταναστευτικούς σκοπούς. Η νομολογία αυτή υπογράμμισε ορθώς- συνεχίζει η έκκληση- την εξαιρετικά ευάλωτη θέση των παιδιών αυτών, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, ασυνόδευτων ή χωρισμένων παιδιών. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο όχι μόνο έκρινε ότι η κράτηση των παιδιών αυτών παραβιάζει το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (δηλαδή το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια ενός προσώπου), αλλά και ότι ισοδυναμεί με παραβίαση του άρθρου 3 του της Σύμβασης (π.χ. απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης).
Επιπλέον, ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει τονίσει ότι η προστασία των ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία μερικές φορές εξαφανίζονται ή κινδυνεύουν να αποτελέσουν θύματα εμπορίας, θα μπορούσε να ενισχυθεί με μια σειρά μέτρων τα οποία δεν θα καταλήγουν σε στέρηση της ελευθερίας, “απλώς θα διασφαλίζουν έναν αρκετά αυστηρό έλεγχο της κινητικότητας των ανηλίκων προς το συμφέρον τους, από ιδρύματα κηδεμονίας».
Τα Κράτη οφείλουν να επενδύσουν πιο ουσιαστικά σε καταλύματα που είναι καλύτερα προσαρμοσμένα «στο δικαίωμα του παιδιού στην ανάπαυση και την αναψυχή, στη συμμετοχή του σε παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που, καθώς και στο δικαίωμά του στην εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά, είτε συνοδευόμενα είτε ασυνόδευτα θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα δικαιώματα αυτά και να δέχονται επαρκή φροντίδα και προστασία.
Η έκκληση αποτελεί κομμάτι της εκστρατείας της Διεθνούς Συμμαχίας για την Κράτηση (International Detention Coalition) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (European Council on Refugees and Exiles). Συνυπογράφουν: Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Ηγουμενίτσας, Άρσις, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εθελοντές του Κόσμου, Εθελοντική Εργασία Αθήνας – Ξενώνας ΗΩΣ, Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Ιατρική Παρέμβαση, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, i-RED – Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα, “ΛΑΘΡΑ” – Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου, Μ.Κ.Ο. Αγκαλιά για την Περίθαλψη και Στήριξη του Ανθρώπου, Μ.Κ.Ο. “ΑΙΤΗΜΑ”, Μ.Κ.Ο. ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, Ομάδα Νομικών για την Υποστήριξη των Δικαιωμάτων των Μεταναστών και Προσφύγων Θεσσαλονίκης, PRAKSIS, Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης.

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας έχει αναρτηθεί το κείμενο της σχετικής έκκλησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Χρήστο Παπουτσή : http://bit.ly/rUBjKO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου